"Szkoła Wierna Dziedzictwu" Drukuj
niedziela, 24 czerwca 2018 13:05

ZPEW w Gołdapi ubiega się o certyfikat

Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty

"Szkoła Wierna Dziedzictwu".

W tej zakładce będą umieszczane wszystkie działania dotyczące certyfikacji.