Certyfikat "Szkoła Wierna Dziedzictwu" Drukuj
niedziela, 24 czerwca 2018 13:04

W roku szkolnym 2017/2018 ZPEW przystąpił do projektu mającego na celu uzyskanie Certyfikatu "Szkoła Wierna Dziedzictwu", przyznawanego przez Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty. Głównym celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat polskiej historii, kultury, tradycji, a także walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju. Dokładne informacje o regulaminie przyznania szkole Certyfikatu znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

W skład zespołu koordynującego wchodzą:

Koordynator - Teresa Sowulewska
Członkowie - Urszula Sielawa, Anna Okinczyc, Monika Kaniłowicz, Anna Milewska.

Od lat upamiętniamy najważniejsze dla Polski wydarzenia, poznajemy historię i piękno naszego regionu. Działania zmierzające do uzyskania Certyfikatu pozwolą nam na uporządkowanie, zebranie i ocenienie naszej pracy. W zakładce „ Szkoła Wierna Dziedzictwu" umieszczane i opisane będą działania podejmowane w bieżącym roku szkolnym.