Zajęcia z witrażu Drukuj
poniedziałek, 28 maja 2018 18:29

W ramach projektu „Świat bez tajemnic” odbyły się już ostatnie zajęcia z witrażu.W zajęciach udział wzięło 10 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Uczestniczący w zajęciach wychowankowie na miarę swoich psychofizycznych możliwości. poznali i stosowali technikę powstawania witrażu, nabyli umiejętności posługiwania się narzędziami i materiałami niezbędnymi do wykonania witraży. Podczas zajęć rozwijali swoje zainteresowania i zdolności plastyczne oraz nabyli umiejętność konstruktywnego spędzania czasu wolnego.